Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipos de hábitat: Bosque de pino silvestre (Pinus sylvestris)

Tipos de hábitat: Bosque de pino silvestre (Pinus sylvestris)