Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipos de hábitat: Bosque de pino negro (Pinus mugo ssp. uncinata)

Tipos de hábitat: Bosque de pino negro (Pinus mugo ssp. uncinata)