Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

2252 especies
Última actualización
24-10-2007

Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental