Família: CRASSULACEAE

Nom Família: CRASSULACEAE

Descripció: Família amb 30 gèneres i 1.400 espècies. 13 gèneres amb espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies o petits arbusts, suculents. - Fulles carnoses, oposades, alternes o verticil·lades, simples. - Inflorescències cimoses, en espiga o raïm, rarament solitàries. - Flors hermafrodites, actinomorfes, amb nectaris. - Calze de 3-6 sèpals lliures o soldats. - Corol·la amb 3-6 pètals lliures o soldats en tub. - 3 a 12 estams. - Gineceu amb ovari amb 3-6 carpels lliures o un poc soldats a la base. - Fruit en polifol·licle.

Ecologia: Tots els tàxons son heliòfils i aguanten millor o pitjor temporades més seques. Tots els tàxons son heliòfils i aguanten millor o pitjor temporades més seques. Són freqüents a les roques i entre les pedres, tant a la natura com a hàbitats humanitzats i construccions agrícoles i urbanes. El gènere Crassula, amb 2 espècies autòctones més petites, és propi de pradells entre la garriga i petites repises de roques o pedres.

Tàxons principals no endèmics: 3 gèneres (Crassula,Sedum i Umbilicus), amb 11 espècies. Els capellets de teulada (Umbilicus spp.) i ses crespinelles (Sedum spp.) són coneguts per la seva ubiqüitat a murs, parets i teulades.

Altres tàxons no autòctons: Espècies forànies més vistoses són conreades a jardins i cossiols, tant dels gèneres Sedum i Crassula, com d'altres ben coneguts: herbes de foc o matafocs (Sempervivum spp.), consoldes i pinyes (Aeonium spp.), Echeveria spp., Kalanchoe spp. Alguna de les espècies com l'herba de foc (Sempervivum tectorum) o l'herba del cremat (Sedum acre) s'han utilitzat com a plantes medicinals.

Usos: Família molt coneguda per l'interès en jardineria; a més de les alienes anomenades anteriorment, alguna de les espècies com la crespinella o arròs es troba fàcilment a cossiols. Els capellets de teulada (Umbilicus) són usats en medicina popular.

Llistat de gèneres