Família: MYRTACEAE

Nom Família: MYRTACEAE

Descripció: Família amb 121 gèneres i 3.850 espècies. Quasi tots tropicals; 1 única espècie (Myrtus communis) silvestre a Europa.

Característiques: - Arbust aromàtic. - Fulles oposades, simples, coriàcies, verd brillant i amb glàndules translúcides. - Flors hermafrodites, actinomorfes, solitàries i axil·lars. - Calze amb 5 sèpals. - Corol·la blanca amb 5 pètals lliures. - Nombrosos estams, lliures. - Gineceu amb ovari ínfer, amb 5 carpels. - Fruit en baia, negre.

Ecologia: Espècie pròpia de llocs una mica humits, com són els torrents, torrenteres o indrets amb la capa freàtica alta.

Tàxons principals no endèmics: 1 espècie: la murtera o murta (Myrtus communis).

Altres tàxons no autòctons: Els Eucaliptus (espècies vàries d'aquest gènere) són freqüents a jardins i, inclòs, a zones naturals on s'han plantat per dessecar el terreny o per produir fusta. Molt utilitzada com a planta medicinal. Alguns tàxons molt més rars a les Illes, però presents també als jardins són: Callistemon, Melaleuca o Psidium, entre d'altres. Del Psidium guajava es treuen les guaiabes, conegut fruit tropical.

Usos: La murta és molt coneguda per les seves utilitats com a medicinal, alimentàries (els murtons) i com a planta ornamental de jardí.

Llistat de gèneres