Família: SPARGANIACEAE

Nom Família: SPARGANIACEAE

Descripció: Família monogenèrica (Sparganium) amb unes 15 espècies distribuïdes per les zones temperades de l'hemisferi nord.

Característiques: - Herbes aquàtiques perennes formadores de rizomes. - Fulles que suren a la superfície de l'aigua, linears i acintades amb la base embainadora. - Inflorescències glomerulars compactes situades sobre un eix portador a la part apical de glomeruls masculins i a l'inferior de femenins. - Flors unisexuals petites i poc aparents. - Les masculines estan formades per 4 estams envoltats per unes petites esquames. - Les femenines amb ovari súper amb 1 o 2 lòculs, envoltades per 6 bràctees. - El fruit drupaci.

Ecologia: Apareix submergida als canals i albuferes a zones d'aigües netes i de curs lent.

Tàxons principals no endèmics: Una única especie Sparganium erectum.

Llistat de gèneres