Família: POTAMOGETONACEAE

Nom Família: POTAMOGETONACEAE

Descripció: Família cosmopolita amb un centenar d'espècies reunides en dos gèneres, ambdós amb espècies a Europa.

Característiques: - Plantes perennes aquàtiques i herbàcies. - Fulles submergides, flotants o de les dues menes. Alternes, simples i senceres, de linears a ovades, estipulades i de vegades embainadores. - Inflorescències en espigues axil·lars pedunculades. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Perigoni amb 4 tèpals lliures i poc vistosos. - Estams - Gineceu format per 4 carpels lliures o una mica soldats. L'ovari súper porta un estil curt o nul.- Fruits en aqueni.

Ecologia: Viuen a les aigües estancades o de curs lent (albuferes, sèquies, gorgs de torrents, llacunes, basses, safareigs, etc.). Algunes espècies suporten aigües una mica salabroses. La pol·linització pot ésser anemòfila a les espècies que treuen l'espiga fora de l'aigua o hidròfila a les espècies amb espigues submergides.

Tàxons principals no endèmics: Sis espècies citades del gènere Potamogeton.

Llistat de gèneres