Família: PRIMULACEAE

Nom Família: PRIMULACEAE

Descripció: Família amb 22 gèneres i sobre les 800 espècies. 14 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Plantes herbàcies o sub-arbusts. - Fulles oposades, alternes, verticil·lades o en roseta bassal, simples. - Inflorescències en raïms o panícules terminals o flors solitàries axil·lars. - Flors hermafrodites, actinomorfes o zigomorfes (Coris).- Calze amb 4-5 sèpals soldats. - Corol·la amb 4-5 pètals soldats. - 5 estams lliures, de vegades amb estaminoids (Samolus). - Gineceu amb ovari súper o semi-ínfer, amb 5 carpels i 1 estil amb estigma capitat. - Fruit en càpsula valvicida o pixidi.

Ecologia: Anagallis arvensis, Anagallis minima, Asterolinon linum-stellatum a camps i garrigues. Coris monspeliensis a penyes roques i garrigues, Cyclamen a l'alzinar, peus de penyal i roques, i també a garrigues i marges. Lysimachia extingida a la natura creix bé a jardins i actualment està reintroduint-se a barrancs de Menorca. Anagallis tenella i Samolus valerandi viuen a llocs humits com degotims, canalitzacions, fonts, etc.

Endemismes: Pa porcí (Cyclamen balearicum), Lysimachia minoricensis i primavera (Primula acaulis subsp. balearica).

Tàxons principals no endèmics: 4 gèneres (Anagallis, Asterolinon, Coris i Samolus) amb 6 espècies.

Altres tàxons no autòctons: Es conreen en els jardins, però principalment a cossiols Primula elatior i vàries espècies de Cyclamen per les seves flors i algunes Lysimachia pel bell port de la planta.

Usos: Samolus valerandi és mengívol en ensalada i Coris també s'ha emprat en medicina casolana.

Llistat de gèneres