Callitriche brutia Petagna

Família: CALLITRICHACEAE

Gènere: Callitriche

Distribució per províncies: Barcelona. Illes Balears.

Distribució per illes: Mallorca. Menorca.

Distribució general (Fitogeografia): Mediterrània

Categoria UICN: LCRisc mínim

Formes vitals: Hidròfit. Teròfit.

Hàbitats: Llocs humits no salins (Rambles, basses, torrents, canals, fonts i síquies). Estanys i basses.

Característiques: Planta que viu completament submergida a bases estacionals o petites corrents d'aigua, però que pot quedar emergida quan les bases queden eixutes. Es tracta d'una planta molt tendre de color verd clar, coberta de fulles lineals, de vegades pot tenir una roseta de fulles apical una mica més amples i que suren en superfície. Les flors i fruits són molt petits i romanen submergits. Diferenciar aquesta espècie de les altres del gènere Callitriche és molt difícil i cal claus de classificació.