Howea forsteriana (C. Moore & F. J. Muell) Becc.

Família: PALMAE

Gènere: Howea

Nom comú català: Celebérrima quència. Quèntia.

Nom comú castellà: Kentia.

Formes vitals: Macrofaneròfit.

Hàbitats: Plantes de jardí.