Limonium barceloi Gil & Ll. Llorens

Família: PLUMBAGINACEAE

Gènere: Limonium

Distribució per províncies: Illes Balears.

Distribució per illes: Mallorca.

Distribució general (Fitogeografia): Mediterrània (Baleàrica)

Plantes legalment protegides: Catàleg Balear.

Categoria UICN: CREn perill greu

Formes vitals: Camèfit.

Hàbitats: Aiguamolls i salobrars. Saladars del litoral.