Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott

Família: CHENOPODIACEAE

Gènere: Sarcocornia

Sinònims: Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.

Nom comú català: Cirialera. Cirialera comuna. Grossa. Herba salada. Pollet. Solsona. Sosa grossa.

Nom comú castellà: Sosa alacranera.

Distribució per províncies: Illes Balears.

Distribució per illes: Mallorca. Menorca. Eivissa. Formentera. Cabrera.

Categoria UICN: LCRisc mínim

Formes vitals: Nanofaneròfit.

Hàbitats: Aiguamolls i salobrars. Costa rocosa. Saladars abundants en aigua. Costa rocosa.

Característiques: Arbust molt ramificat propi del sòls salins, tant als salobrars com a la costa rocosa. Es caracteritza perquè les tiges joves són carnoses i estan articulades en nusos i entrenusos, aquestes tiges són verdes o prenen coloracions vermelloses. Per la seva banda les fulles estan reduïdes a petites escates poc visibles. Les flors s'agrupen per tres a cada banda dels nusos de les branques fèrtils, que són les més superiors i per tant sobresurten per damunt del perfil general de la planta. Aquestes flors són molt petites i pocs aparents, de fet ocupen, cada una de elles, una cavitat de les tiges. Aquesta espècie es confon amb Arthrocnemum macrostachys , que té una morfologia extremadament semblant i que viu als mateixos ambients; aquesta espècie forma les branques fèrtils sense que sobresurtin per sobre del perfil general de la planta. Sarcocornia perennis també poc provocar confusions, aquesta espècie es diferència per formar rames postrades que arrelen en terra, mentre que Arthrocnemum fruticosa no arrela a les rames que toquen el terra. Floreix al final de la primavera, fins la tardor.