Família: ASCLEPIADACEAE

Nom Família: ASCLEPIADACEAE

Descripció: Família amb 348 gèneres i 2.900 espècies. 8 gèneres amb espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques: - Arbust (Gomphocarpus) i plantes herbàcies. Cynanchum actum és enfiladissa i amb làtex. - Fulles oposades, simples, amb estípules molt petites. - Inflorescències en umbel·la o cimoses. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze, quan és present, petit, amb 5 dents. - Corol·la formada per 5 segments simples o soldats, que poden tenir aurícules laterals, o formada per dues corones de 5 segments lliures cadascuna. - 5 estams units als estils formant el ginostegi. Les anteres estan unides entre elles per una peça viscosa amb 2 branques de les que pengen polinies. - Gineceu amb ovari amb 2 carpels lliures però units a la part superior en 1 estil únic. - Fruit en folícul o difolícul, amb llavors que presenten un fascicle de pèls.

Ecologia: Gomphocarpus fruticosus apareix naturalitzada vora d'edificacions, mentre Vincetoxicum nigrum i Vincetoxicum hirundinaria viuen a les muntanyes i zones costaneres, entre les roques i les mates.

Tàxons principals no endèmics: 3 gèneres (Cynanchum, Gomphocarpus i Vincetoxicum), amb 4 espècies.

Usos: Alguna de les espècies s'han emprat com a medicinals, si bé poden tenir un cert grau de toxicitat.

Llistat de gèneres