Família: CNEORACEAE

Nom Família: CNEORACEAE

Descripció: Família amb 1 gènere (Cneorum) i 3 espècies.

Característiques: - Arbust. - Fulles alternes, simples, coriàcies i senceres. - Inflorescència cimosa. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze amb 3-4 dents. - Corol·la formada per 3-4 pètals grocs. - 3-4 estams. - Gineceu amb ovari amb 3-4 carpels. - Fruit en esquizocarp, format per 3-4 coques de vermelles a negres.

Ecologia: Espècie característica de la màquia; en concret abunda a l'ullastrar.

Tàxons principals no endèmics: 1 gènere i 1 espècie: l'olivella o escanyacabres (Cneorum tricoccon).

Usos: Tòxic, però hi ha dades sobre la seva utilització com a medicinal.

Llistat de gèneres