Família: RHAMNACEAE

Nom Família: RHAMNACEAE

Descripció: Família amb 53 gèneres i 875 espècies. 4 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Arbusts. - Fulles alternes, simples, senceres o dentades, amb estípules, sovint lluents i en algunes espècies amb el marge traslúcid. - Inflorescències en fascicles o raïms axil·lars. - Flors hermafrodites o unisexuals, actinomorfes. - Calze amb 4-5 sèpals verodosos o grogencs. - Corol·la amb 4-5 pètals, de vegades absent. - 4-5 estams lliures. - Gineceu amb ovari súper amb 2-4 carpels i 2-4 estils soldats basalment. - Fruit drupaci.

Ecologia: A alzinars, penyals, màquies i garrigues.

Endemismes: Llampúdol bord (Rhamnus ludovici-salvatoris) i R. bourgeanus.

Tàxons principals no endèmics: 1 gènere amb 2 espècies: el llampúdol (Rhamnus alaternus) i l'alicantí (Rhamnus oleoides).

Altres tàxons no autòctons: En alguns horts es conreen exemplars de gingoler (Zizyphus jujuba), arbre del qual es consumeix el fruit (gíngol).

Usos: El llampúdol s'ha usat en medicina cassolana. A alguns jardins amb plantes autòctones es poden trobar alguns Rhamnus.

Llistat de gèneres