Família: SOLANACEAE

Nom Família: SOLANACEAE

Descripció: Família amb 90 gèneres i 2.600 espècies. 14 gèneres (5 d'ells introduïts) a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Arbusts i plantes herbàcies. - Fulles alternes, simples, senceres o dividides. - Inflorescències en espiga o raïm o flors solitàries. - Flors hermafrodites, quasi sempre actinomorfes. - Calze gamosèpal i pentàmer. - Corol·la gamopètala amb 5 pètals sovint colorejats. - 5 estams inserits al tub de la corol·la. - Gineceu amb ovari súper amb 2 carpels i 1 estil. - Fruit en càpsula o baia.

Ecologia: Quasi tots els tàxons (l'excepció és el gènere Lycium ) són comuns a indrets nitrificats com escombreries, solars abandonats, cases derruïdes, acumulacions d'excrements animals, etc. L'arçer (Lycium intricatum) i Withania frutescens a garrigues costaneres molt properes a la mar.

Tàxons principals no endèmics: 5 gèneres (Hyosciamus, Lycium, Nicotiana, Solanum i Withania) amb 10 espècies.

Altres tàxons no autòctons: Es troben conreades per a ús humà plantes de tabac (Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica), estramonis (Datura stramonium, Datura fastuosa), patates (Solanum tuberosum), tomàtigues (Solanum lycopersicum), albergínies (Solanum melongena) i pebres de cirereta (Capsicum annuum). També com a plantes de jardí són conegudes la dolçamare (Solanum dulcamara), les metzines de pometa (Solanum sodomaeum), Solanum bonariense, els trompeters (Brugmansia x candida, Brugmansia suaveolens), les petúnies (Petunia spp.), Physalis alkekengi, etc. Sovint moltes d'aquestes espècies es naturalitzen o apareixen com a subespontànies.

Usos: Tenen propietats medicinals alguns Solanum, però sobretot l'orval (Withania somnifera) i la mamellera (Hyosciamus albus).

Llistat de gèneres