Família: CONVOLVULACEAE

Nom Família: CONVOLVULACEAE

Descripció: Família amb 58 gèneres i 1.650 espècies. 6 gèneres amb espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies, sovint enfiladisses o paràsites i sense clorofil·la (Cuscuta). - Fulles alternes, simples. - Flors aïllades o en inflorescències cimoses, amb bràctees. - Flors hermafrodites, actinomorfes, sovint grans i vistents. - Calze amb 4-5 sèpals lliures o soldats (Cuscuta). - Corol·la gamopètala, infundibuliforme o tubulosa, amb 4-5 pètals. - 5 estams inserts als lòbuls de la corol·la. - Gineceu amb ovari súper, amb 2 carpels. - Fruit en càpsula o pixidi.

Ecologia: Les corritjoles són abundants a les garrigues, camps de conreu, parets i marges. Calystegia soldanella a dunes i Calystegia sepium associada als canyars. Cressa cretica apareix a zones salobroses, més o menys inundades. Les distintes espècies d'Ipomea, alienes a la nostra flora, es naturalitzen sovint a torrents, sempre a la vora de nuclis urbans. Els cabells (Cuscuta spp.) són freqüents sobre arbusts baixos i sub-arbusts de la garriga, als quals poden cobrir i matar completament.

Tàxons principals no endèmics: 5 gèneres (Calystegia, Convolvulus,Cressa, Cuscuta i Ipomoea), amb 16 espècies.

Altres tàxons no autòctons: Cal mencionar les corritjoles (Convolvulus spp.) i les campanetes (Ipomoea) introduïdes en jardineria.

Usos: Malgrat la utilització medicinal d' Ipomoea a altres indrets, a les Illes no hi ha tradició d'usar les plantes d'aquesta Família, exceptuant alguna espècie com a purgant. Les campanetes i la corretjola gran (Ipomoea spp. i Calystegia sepium) són plantes de jardí molt apreciades, però una mica exigents. Algunes espècies de cabells s'han emprat com a medicinals.

Llistat de gèneres