Família: POLYGALACEAE

Nom Família: POLYGALACEAE

Descripció: Família principalment tropical amb 18 gèneres i 950 espècies. 1 gènere amb espècies natives d'Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies, petites. - Fulles alternes, simples i senceres. - Inflorescències pseudoaxil·lars o en raïm. - Flors hermafrodites, zigomorfes. - 5 sèpals lliures, amb els 2 interns petaloideus. - Corol·la amb 3 pètals soldats amb el tub dels estams. - 8 estams en 2 verticils, parcialment soldats en els filaments. - Gineceu amb ovari amb 2 carpels i un estil únic. - Fruit en càpsula, amb les llavors pubescents i amb aril trilobat.

Ecologia: Present a zones obertes de les garrigues, camins i a roques calcàries.

Tàxons principals no endèmics: 1 génere amb 3 espècies: Polygala monspeliaca, Polygala rupestris i Polygala vulgaris.

Llistat de gèneres