Família: RANUNCULACEAE

Nom Família: RANUNCULACEAE

Descripció: Família amb 50 gèneres i sobre les 2.000 espècies. 23 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Plantes herbàcies o arbusts lianoids. - Fulles alternes, simples o compostes. - Inflorescències racemoses o cimoses o flors solitàries. - Flors generalment grans, hermafrodites, actinomorfes o zigomorfes, algunes esperonades. - Calze amb 3-15 sèpals, de vegades petaloids. - Corol·la amb 3-15 pètals que poden ésser molt petits o nuls, amb nectaris. - 5-10 a nombrosos estams . - Gineceu amb ovari amb 2-8 carpels i el mateix nombre d'estils. - Fruit en aqueni o folicle, rarament en baia.

Ecologia: Algunes espècies viuen a les màquies i garrigues, altres principalment als camps (concretament les espècies d'Adonis, Anemone i Nigella). Les lianes (gènere Clematis) a més de garrigues estan també presents a bardisses, parets, penyes i marges. Els botons d'or viuen sempre a llocs embassats i pradells molt humits.

Endemismes: matapoll (Delphinium pictum subsp. pictum), polònia borda (Helleborus lividus), botons d'or (Ranunculus barceloi i Ranunculus weylerii).

Tàxons principals no endèmics: 8 gèneres (Adonis, Anemone, Clematis, Delphinium,Helleborus, Myosurus, Nigella i Ranunculus) amb 31 espècies.

Altres tàxons no autòctons: Família amb una gran varietat de representants als jardins, tant amb espècies forànies de gèneres presents a les Balears, com amb altres del gèneres Consolida, Aquilegia i Caltha.

Usos: Algunes espècies com el matapoll, una de les polònies bordes (Helleborus foetidus) i l'ull de perdiu (Adonis annua), s'han utilitzat com a medicinals.

Llistat de gèneres