Família: MALVACEAE

Nom Família: MALVACEAE

Descripció: Família amb 121 gèneres i 1.550 espècies. 14 gèneres (4 d'ells introduïts) amb espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies o sub-arbusts. - Fulles alternes, lobulades, amb estípules. - Inflorescències axil·lars o flors solitàries. - Flors hermafrodites, actinomorfes, amb epicalze de 2-9 peces que poden estar soldades o lliures. - Calze amb 5 sèpals soldats. - Corol·la amb 5 pètals lliures o una mica soldats a la base, rosats, violacis o blanquinosos. - Molts estams units pels filaments formant una columna central. - Gineceu amb ovari súper, amb molts carpels i molts estils. - Fruit en esquizocarp.

Ecologia: Lavatera maritima i Lavatera triloba viuen a llocs costaners molt propers a la mar. Les altres es poden trobar a camps, vores de camins i escombraries, llocs urbanitzats, etc.

Endemismes: Lavatera triloba subsp. pallescens.

Tàxons principals no endèmics: 4 gèneres (Althaea, Kosteletzkia, Lavatera i Malva), amb 13 espècies. Les malves, nom popular que inclou 3 dels gèneres (no Kosteletzkia, que és molt rara), són molt conegudes.

Altres tàxons no autòctons: Espècies alienes d'aquests gèneres, d'Abutilon i, sobretot del gènere Hibiscus es troben per tot arreu a jardins i cossiols.

Usos: Les distintes malves són ampliament utilitzades per fer preparats i decuits medicinals, tant fulles com flors i fruits. Algunes també són conreades a jardins com ornamentals.

Llistat de gèneres