Família: PLUMBAGINACEAE

Nom Família: PLUMBAGINACEAE

Descripció: Família amb uns 15 a 27 gèneres reconeguts i sobre les 400 espècies. 8 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Plantes herbàcies o sub-arbusts, sovint amb dipòsits de sals a les parts vegetatives. - Fulles alternes, simples, senceres, freqüentment en roseta i, sovint, carnoses i coriàcies. - Inflorescència cimosa: espiciforme o paniculiforme. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze amb 5 sèpals soldats. - Corol·la amb 5 pètals soldats, al menys a la part bassal. - 5 estams. - Gineceu amb ovari súper, amb 5 carpels. - Fruit en càpsula.

Ecologia: Totes les espècies, conegudes com saladines, viuen no gaire lluny de la costa, però sempre pràcticament de forma exclusiva en alguns dels hàbitats següents: litoral marí rocallós, dunes, garrigues litorals o salobrars.

Endemismes: Distints autors han descrit fins 44 tàxons endèmics, si bé no hi ha acord a l'hora de reconèixer l'estatus taxonòmic d'alguns d'ells.

Tàxons principals no endèmics: 1 gènere (Limonium), amb 4 espècies: Limonium algarvense, Limonium echioides, Limonium ferulaceum i Limonium virgatum.

Altres tàxons no autòctons: És corrent a alguns jardins particulars propers a la mar i, sobretot, a autopistes i enjardinaments públics Limoniastrum monopetalum. A jardins trobam també el gessamí blau (Plumbago articulata) i, molt més rares, Armeria maritima i Goniolimon taraticum. Són molt conegudes les inflorescències de L. fruticans i, sobretot, de L. sinuatum, la flor de paper, que es venen seques a floristeria en rams de llarga durada.

Usos: Algunes espècies autòctones i alienes es conreen a jardins.

Llistat de gèneres