Família: ULMACEAE

Nom Família: ULMACEAE

Descripció: Família amb 16 gèneres i unes 140 espècies. 3 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Arbre caducifoli. - Fulles alternes, simples, de base asimètrica i dentades, amb estípules caduques. - Inflorescències en glomèrul o flors solitàries. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Periant sepaloideu amb 4-8 peces soldades. - 4-8 estams lliures. - Gineceu amb ovari súper amb 2 carpels i 2 estils. - Fruit en sàmara.

Ecologia: Torrents i en plantacions vora fonts o embassaments.

Tàxons principals no endèmics: 1 espècie: l'om (Ulmus minor).

Altres tàxons no autòctons: És molt conegut el lledoner (Celtis australis), sembrat generalment aïllat i de gran tamany a jardins i cases i també en carrers. Apreciat per l'ombra, la seva fusta i els fruits. Hi ha també altres espècies d'oms a jardins i carrers.

Usos: Utilitzat en medicina cassolana i també com ornamental.

Llistat de gèneres