Família: OLEACEAE

Nom Família: OLEACEAE

Descripció: Família amb 24 gèneres i unes 900 espècies. 9 gèneres amb espècies silvestres a Europa.

Característiques: - Arbres o arbusts de fulla perenne a excepció d'una espècie (Fraxinus angustifolia). - Fulles oposades (alternes a Jasminum), simples o compostes, escleròfil·les, senceres o dentades. - Inflorescència en raïm, panicle o cimosa. - Flors hermafrodites o unisexuals, actinomorfes. - Calze amb 4-5 sèpals soldats. Absent a Fraxinus angustifolia. - Corol·la blanquinosa o groga amb 4-5 pètals soldats. Absent a Fraxinus angustifolia. - 2 estams, lliures. - Gineceu amb ovari ínfer, amb 2 carpels i 1 estil amb 2 estigmes. - Fruit en baia, sàmara o drupa.

Ecologia: El fleix (Fraxinus angustifolia) es troba a llocs amb aigua corrent, com alguns torrents. El gesamí groc (Jasminus fruticans) és molt rar i viu entre roques i penyes. L'ullastre i els aladerns són propis de garrigues. Una excepció a aquest darrer grup ho constitueix l'aladern de fulla ampla (Phyllirea latifolia), arbust que trobem principalment als alzinars i a llocs rocallossos de les muntanyes.

Tàxons principals no endèmics: 4 gèneres (Fraxinus, Jasminum, Olea i Phyllirea) amb 6 espècies. L'olivera i l'ullastre (Olea europaea) i els aladerns (Phyllirea angustifolia, Phyllirea media i Phyllirea latifolia) són les espècies més conegudes.

Altres tàxons no autòctons: Als jardins i carrers són freqüents les troanes (Ligustrum spp.), amb flors d'aroma molt particular i fruits carnosos, negres que tenyeixen molt, i la lila (Syringa vulgaris).

Usos: Quasi totes les espècies s'han utilitzat com a remeis casolans per distintes coses, i l'oliva, el fruit de l'olivera té una indubtable importància econòmica al nostre país, com a producte alimentari. Les espècies autòctones també són conreades amb fins ornamentals.

Llistat de gèneres