Família: GERANIACEAE

Nom Família: GERANIACEAE

Descripció: Família amb 14 gèneres i més de 700 espècies. Alguns Erodium i Geranium silvestres presents a Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies, sovint aromàtiques. - Fulles alternes u oposades, simples o compostes, amb estípules. - Inflorescències generalment cimoses. - Flors hermafrodites, actinomorfes o lleugerament zigomorfes. - Calze amb 3-5 sèpals. - Corol·la sobretot rosada, amb pètals lliures iguals, sub-iguals o amb els 2 superiors més desenvolupats, que alternen amb glàndules nectaríferes, de vegades amb ungla. - 10 estams, de vegades amb 3-5 convertits en estaminoids. - Gineceu amb ovari súper, amb 5 carpels i 5 estils coalescents formant un pic estilar persistent en la fructificació. - Fruit en esquizocarp.

Ecologia: La majoria d'espècies són freqüents a camps, conreus i garrigues. Alguna és pràcticament ubiqua i Erodium reichardii se'l troba sovint a peus de penyal, balmes i llocs frescs, humits i gens assolellats.

Endemismes: Erodium reichardii és un petit gerani exclusiu de Mallorca i Menorca.

Tàxons principals no endèmics: 2 gèneres (Erodium i Geranium), amb 17 espècies, generalment petites, anomenades rellotges i geranis.

Altres tàxons no autòctons: Algunes espècies alienes més vistoses d'ambdós gèneres, però sobretot del gènere sud-africà Pelargonium, són conreats en jardins i cossiols per tot arreu, èssent tots reconeguts popularment com a geranis.

Llistat de gèneres